ds-8.jpg (39783 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt GPB - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

DS - 8

Register
Lokalita

Boheľov

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  45-32-11 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  L-33-12-A Position of the spring on the military map

 

Vrt sa nachádza v extraviláne obce Dolný Štál juhovýchodne od spojnice Dolný Štál - Boheľov pri štrkovisku KARÁB vedľa účeľovej cesty vedúcej od hydinárne. Vrt je zachytený do kovovej rúry. V súčasnosti je nevyužitý a uzavretý pomocou kovovej platne.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)