Zoznam minerálnych prameňov okresu LEVOČA

prehľad podla okresov

le.jpg (304196 bytes)

 

Spišský Štvrtok PD - 71 KYSLÁ Z VRTU                                                            

Vyšný Slavkov PV - 96 KYSLÁ VODA

Baldovce SNV - 1 DEÁK                                                        

Baldovce SNV - 2 SONDA B - 1

Baldovce SNV - 3 PRAMEŇ KAPUŠNICI

Baldovce SNV - 4 PRAMEŇ SV. ONDREJ

Baldovce SNV - 5 PRAMEŇ SV. KRÍŽ

Baldovce SNV - 6 VRT B - 2

Baldovce SNV - 7 KRÁTER PRI KAPLNKE ( K - 1 )

Baldovce SNV - 8 KRÁTER ZA KAPLNKOU ( K - 2 )                                  

Baldovce SNV - 9 PRAMEŇ PRI BAZÉNE ( K - 3 )                         

Baldovce SNV - 10 ZBERNÁ NÁDRŽ

Dúbrava SNV - 11 KYSLÁ VODA

Levoča SNV - 14 VAJCOVKA REGRUND

Olšavica SNV - 16 VAJCOVKA

Poľanovce SNV - 17 KVAŠNÁ VODA PRI KRÍŽI 1

Poľanovce SNV - 18 KVAŠNÁ VODA PRI KRÍŽI 2                                

Poľanovce SNV - 19 STUDŇA Č. D. 62

Spišský Hrhov SNV - 21 STUDŇA U ALBERTOV Č. D. 78

Spišský Hrhov SNV - 22 STUDŇA U GÁLIKA

Baldovce SNV - 24 BALDOVCE II BV - 1

Baldovce SNV - 25 STARÝ BAZÉN ( POLUX )

Baldovce SNV - 26 VÝVER PRI BUDOVE                                         

Baldovce SNV - 28 BALDOVCE I B - 4                                                               

Baldovce SNV - 29 BALDOVCE III BV - 2

Poľanovce SNV - 30 STUDŇA PRI ŠKOLE

Baldovce SNV - 31 VRT BV - 4/A

Baldovce SNV - 32 VRT NOVÝ DEÁK

Spišský Hrhov SNV - 33 DOMOVÁ STUDŇA                                   

Baldovce SNV - 34 VRT BL - 1