Prameň neexistuje. Chyba číslovania v dodatku č. 2 ( D 2 )

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)