lm-107.jpg (18881 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Kyselka

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 107

Register
Lokalita

Pribylina

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-09 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-D Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na bývalej lúke - teraz silno porastenej jelšami, lieskami, a malinčím. Dostaneme sa k nemu po lesnej ceste, na ktorú odbočíme severným smerom z hlavnej cesty Pribylina - Podbanské za Kokavským mostom. Prístup je veľmi obtiažny, je ťažké ho nájsť. Vlastný prameň je upravený, vyhĺbená jama o rozmeroch 0,4 x 0,7 x 1,2 m je vystužená žulovými okrúhliakmi. Voda je číra, má chuť výbornej kyselky, z dna intenzívne výrony CO2. Naberá sa načrením. Nevysychá a nezamŕza.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)