slovakia.gif (244 bytes)

Breziny

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 133

Register
Lokalita

Uhorská Ves

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

neexistuje / no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Na mieste, kde sa mal tento prameň nachádzať, sme nenašli nič čo by nasvedčovalo, že tu aspoň v minulosti nejaký prameň bol. Všade na okolí je intenzívne obhospodarovaná poľnohospodárska pôda. Nie je preto presne lokalizovaný ani odfotografovaný.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)