lm-134.jpg (18406 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Pod medokýšom

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 134

Register
Lokalita

Uhorská Ves

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na ľavom brehu Váhu, na travertínovom kopčeku, asi 1 km západným smerom od lanovej lávky cez Váh. Táto sa nachádza oproti rekreačnej časti Liptovského Hrádku zvanej Borová Sihoť. Prístup dobrý. Prameň je zachytený v kameňmi obloženej priehlbine v travertínovom kopčeku. Nad prameňom je postavená drevená búdka. Vytekajúca minerálna voda je číra, bez zápachu, má dobrú chuť kyselky. Prameň je intenzívne využívaný obyvateľmi zo širokého okolia.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)