lm-136.jpg (16279 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň za kostolom

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 136

Register
Lokalita

Vyšná Boca

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-22-12 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-112-A Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na južnom okraji obce, na pravom brehu potoka Bocianka. Zachytený je v súčastnosti v betónovej šachte o rozmeroch cca 2x2 m, s kovovým poklopom. V starých popisoch je ešte spomínané, že sa nachádza v drevenom kadlube, nad ktorým je drevená búdka. Nakoľko nič také tu nie je a betónová šachta sa nachádza približne na mieste, kde prameň mal byť, predpokladáme, že prameň je v šachte.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)