lm-137.jpg (21566 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Rúra

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 137

Register
Lokalita

Závažná Poruba

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-43-25 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň je zachytený v betónovom múre na juhozápadnom okraji obce, vo svahu nad pravým brehom potoka Laštek. Prístup dobrý, prameň je cca 15 m od hlavnej cesty vedúcej z obce. Voda vyteká z kovovej rúry o priemere 10 cm silným prúdom. Je číra, bez zápachu, chuť má ako obyčajná potočná voda. Miestni obyvatelia ju občas využívajú na varenie a pitie. Odteká priamo do potoka, na odtoku nevytvára žiadny sediment.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)