lm-138.jpg (25195 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pri ihrisku

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 138

Register
Lokalita

Závažná Poruba

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-43-25 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na ľavom brehu potoka Laštek, cca 40 m juhozápadne od prameňa LM 137 Rúra. Nie je upravený, tvorí zarastenú priehlbinu v zemi tesne pri potoku, býva ovplyvnený potočnou aj zrážkovou vodou, priemer má 0,5 m a hlboký je 0,2 m. Voda nevytvára žiadne sedimenty, je číra, bez zápachu. Prameň nie je vôbec využívaný.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)