lm-140.jpg (25512 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň medzi cestou a potokom

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 140

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza asi 100 m južným smerom od prameňa LM 141 Rudolf, medzi cestou z Liptovského Jána do zotavovne Ďumbier a potokom, bližšie pri potoku. Rozmery má asi 3 x 4 m, hĺbka je asi 0,6 m. Zo severnej strany je ohraničený betónovým múrikom, v ktorom je osadená kameninová rúra o priemere 0,3 m, ktorou do prameňa priteká voda. Na dne a bokoch prameňa sa vytvára vápnitý sinter. Prameň je ovplyvňovaný povrchovými vodami a atmosferickými zrážkami.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)