lm-144.jpg (13660 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pri ceste

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 144

Register
Lokalita

Podtureň

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-16 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v súčasnosti na parkovisku pri ceste I /18 pri odbočke do Liptovského Jána. Pri rekonštrukcii cesty bol zničený a v súčasnosti je bez vody. Kedysi bol veľmi často využívaný okloidúcimi motoristami a miestnym obyvateľstvom. Na mieste prameňa je dnes betónová skruž v drevenom, ale už značne schátralom altánku. V altánku sú umiestnené lavičky. V súčasnosti už nie je toto odpadkami silne znečistené miesto využívané.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)