lm-148.jpg (12872 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Nový prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 148

Register
Lokalita

Vyšná Boca

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-22-12 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-112-A Position of the spring on the military map

 

Nový prameň je na južnom okraji obce, blízkosti prameňa LM – 136, (asi 15 m po prúde potoka), v drevenej udržiavanej búdke, asi 3 m od potoka. Voda na výtoku má dobrú chuť železitej kyselky a na dne vytvára hrdzavočervený sediment. Do vybetónovanej nádrže minerálna voda priteká tromi rúrami, z ktorých jedna je polypropylénová a dve sú kovové. Voda je na pitné účely využívaná miestnymi obyvateľmi a taktiež početnými turistami.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)