slovakia.gif (244 bytes)

Prameň v betónovej rúre

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 150

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádzal asi 30 m juhozápadne od prameňa LM 149 na lúke, po ľavej strane cesty z Liptovského Jána do zotavovne Ďumbier. Pri úpravách koryta bol pravdepodobne zlikvidovaný. Betónová skruž, ktorá mala byť 6 m od neho, je stále viditeľná, ale prameň tu nie je žiadny. Použili sme lokalizáciu prameňa LM 149.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)