lm-163.jpg (13181 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Sírny prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 163

Register
Lokalita

Hybe

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-18 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-D Position of the spring on the military map

 

Prameň je zachytený v betónovej šachte v poli napravo od cesty idúcej z horného konca obce smerom na SZ, popod diažničný most. Je to stredná cesta, zhruba kolmá na trasu diažnice. Voda vyteká zo železnej rúrky v betónovom múre. Cíti slabý zápach po sírovodíku, chu nie je vežmi dobrá, na dne šachty vytvára sivo-zeleno-biely povlak.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)