lm-164.jpg (13216 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Horný prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 164

Register
Lokalita

Liptovský Hrádok

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň je na žavom brehu Váhu, pod lesnou cestou, oproti rekreačnému stredisku Borová Siho, asi 150 m nad lanovou lávkou ponad Váh (západne od lávky). Je neupravený, znečistený rastlinstvom, na povrchu vytvára svetlý povlak. Na okolí prameňa, na ploche asi 6 x 2,5 m je vytvorené malé, plytké jazierko, na viacerých miestach z dna vystupujú bubliny CO2. Prameň nevysychá a v zime nezamŕza. Nie je využívaný.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)