lm-170.jpg (24882 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt FGL - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 170

Register
Lokalita

Pavčina Lehota

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-43-24 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Vrt sa nachádza v južnej časti Litpovskej kotliny pri vyústení Demänovskej doliny na SV okraji obce Pavčina Lehota. Vrt je v súčasnosti oplotený, zarastený trávou – neupravené okolie. Minerálna voda sa z vrtu nevyužíva.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)