lm-27.jpg (14922 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vajcovka

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 27

Register
Lokalita

Dúbrava

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-43-23 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-99-D Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza v obci pri dome č. 89 na pomerne strmom svahu. Odtok prameňa je upravený betónovou stenou, v ktorej je osadená odtoková rúrka. Priamy prístup k výveru je zamedzený. Voda sa využíva na pitné účely miestnymi obyvateľmi.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)