lm-29.jpg (8917 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medokýš pri cintoríne

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 29

Register
Lokalita

Ižanovo

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-43-25 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň je na južnom okraji obce Ižanovo, na pravej strane cesty pod rodinným domom oproti cintorínu. Zachytený je v betónovej stienke z ktorej vyteká cez kovovú rúrku do kanalizácie. Voda je číra, nezapácha má nahorklú chu, nie je vežmi chutná na pitie. Prakticky sa nevyužíva. Nevysychá a nezamŕza. Na odtoku nevytvára sediment.

pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)