slovakia.gif (244 bytes)

Vajcovka

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 31

Register
Lokalita

Jakubovany

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-06 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň je totožný s prameňom LM 158 Konská. Nachádza sa v priekope, nad lesnou zvážnicou, asi 40 m pod prameňom LM 30 Medokýš. Je zarastený a dá sa zistiť prakticky len podľa bublín vystupujúcich z dna, nakoľko priekopa je dotovaná vodou z prameňa LM 30 a taktiež vodou stekajúcou po svahu. V čase sucha je vyschnutý.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)