lm-32.jpg (11201 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň na lúke

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 32

Register
Lokalita

Jamník

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-12 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-D Position of the spring on the military map

 

Prameň je na lúke, asi 30 m východne od lesnej cesty z Jamníka do Račkovej doliny, asi 6 km od dediny. Zachytený je v betónovej skruži, dno je cca 0,3 m pod úrovňou terénu. Voda je v ňom len zriedkavo. Na skruži sú hrdzavé usadeniny. Podľa miestnych ľudí voda v zime nezamŕza. V posledných rokoch je ale skoro stále bez vody.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)