lm-34.jpg (13768 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Horný medokýš

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 34

Register
Lokalita

Konská

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-11 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň je na severnom konci dediny, pri potoku, pod cestou. Okolie je upravené, prameň je zachytený v betónovom múre, voda vyteká cez kovovú rúrku, na ktorej je v súčasnosti vodovodný ventil. Prameň kryje drevený prístrešok. Voda je mierne hrdzavá, má chuť dobrej kyselky, je hojne využívaná miestnymi ľuďmi na pitie. Pred úpravou prameňa vraj bola voda chuťovo lepšia.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)