lm-43.jpg (15381 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medvedie

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 43

Register
Lokalita

Kráľova Lehota

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-22-15 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-112-B Position of the spring on the military map

 

Prameň LM 43 sa nachádza asi 6 km od prameňa Ráztoky smerom na Kráľovu Lehotu, za hájovňou Medvedie nad sútokom potokov Srňacia a Medvedia, na ľavej strane potoka Medvedia (po 1,5 km od odbočky do doliny ). Prameň je známy od nepamäti. Zachytený je v betónovej objímke vo svahu nad potokom. Pri veľkom stave vody v potoku môže byť touto vodou ovplyvňovaný. Minerálna voda vyteká z prameňa a po niekoľkých metroch sa vlieva do potoka. Po celej dĺžke odtoku vytvára hrdzavočervený sediment. Je číra, bez zápachu, má chuť slabej železitej kyselky. Nevysychá a nezamŕza.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)