lm-44.jpg (18001 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Dikula

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 44

Register
Lokalita

Kráľova Lehota

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  37-11-06 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-113-A Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v doline po ľavej strane potoka Dikula (cca 20 m od potoka), za hájovňou Veľká Dikula, tesne vedľa lesnej cesty. Bol upravený v r. 1922 lesnými robotníkmi. Nad prameňom bola vybudovaná betónová nádrž o veľkosti 0,6 x 1,0 x 1,0 m, dno bolo upravené lomovým kameňom. V súčasnosti je nádrž už poškodená, ale svojmu účelu ešte slúži. Minerálna voda z nej vyteká do priekopy vedľa cesty, kde vytvára na vzdialenosť cca 20 m hrdzavočervený sediment. Postupne sa mieša s povrchovou vodou a dostáva sa do potoka. Voda v prameni je číra bez zápachu, má chuť kyselky, aj keď nevidno žiadne vystupujúce bubliky. Môže byť znečisťovaná povrchovou a dažďovou vodou. Nevysychá a nezamŕza.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)