lm-45.jpg (13313 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Vrt B - 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 45

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Vrt B - 1 sa nachádza v záhrade rodinného domu č. 251 na južnom okraji obce. V súčasnosti je umiestnený v betónovej šachte o rozmeroch cca 2 x 2 m, s kovovým poklopom 0,8m x 0,8m. Je uzavretý, nevyužíva sa na žiadne účely. V minulosti sa voda z neho využívala na plnenie verejného kúpaliska, spolu s prameňom LM 46.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)