slovakia.gif (244 bytes)

Vrt B - 2

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 46

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

neexistuje /no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Vrt sa nevyužíva, je už dávno zlikvidovaný tamponážou. Nie je zameraný, nie je možné presne zistiť miesto kde bol odvŕtaný. Poloha bola určená podľa blízkeho prameňa LM 49.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)