lm-47.jpg (15171 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Kúpeľný prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 47

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na južnom okraji obce, medzi cestou a potokom Štiavnica v mieste travertínovej kopy. V súčasnosti je prameň zachytený do betónovej skruže o A 1.5 m umiestnenej v spomínanej travertínovej kope. Dno je v hĺbke 1.5 m, na povrchu má kráter A cca 4.5 m. Voda je čistá so slabým sírovodíkovým zápachom, intenzívne buble, pri prítomnosti väčšieho množstva ľudí v kráteri býva mierne zakalená. Prameň je v lete intenzívne využívaný ako sedací kúpeľ. Nikdy nevysychá a nezamŕza.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)