lm-48.jpg (8250 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pri dome č. 70

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 48

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v travertínovej jame (1 x 0.8 x 1.5 m), tesne pri dome. Voda je číra, so slabým sírovodíkovým zápachom, hladina kolíše. Podľa obyvateľov domu je prameň prepojený s vrtom B II Rudolf, ktorý slúži na napĺňanie verejného kúpaliska. Hladina v prameni vraj klesá, keď sa napĺňa kúpalisko. Voda odteká drenážou. Prameň nevysychá a nezamŕza. Silno buble.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)