lm-49.jpg (12809 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň v priekope pri vrte B - 2

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 49

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v priekope pri ceste, neďaleko vrtu B II Rudolf. Voda je znečisťovaná povrchovými vodami, nevyužíva sa. Na povrchu, ako aj na dne a okolí vytvára hrubé vápnité povlaky, sintre sivobielej až žltobielej farby.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)