lm-51.jpg (13956 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 51

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza asi 10 m východne od LM 50 pod lesnou cestou, v údolnej nive potoka Štiavnica. Je neupravený, voda vyviera na povrch v jame nepravidelného tvaru o rozmeroch približne 1.2 x 1.8 m, hĺbka je asi 0.4 m.. Je ovplyvňovaný povrchovými vodami, na povrchu znečistený lístím, nevysychá a nezamŕza. Z dna vystupujú bubliny plynu. Nevyužíva sa.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)