lm-52.jpg (18756 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň v potoku

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 52

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň je už zmenený. Podľa starousadlíkov bol v minulosti tok Štiavnice premiestnený, čiže teraz je prameň na ľavom brehu a nie na pravom. V roku 1997 a 1998 boli pramene LM 52 a LM 53 upravené do jedného „kúpaliska“ oválneho tvaru o rozmeroch cca 5 x 15 m a hĺbke 0,8 - 1,0 m. Boky sú obložené drevenými doskami, voda (keď nie je zvírená kúpajúcimi sa ľuďmi) je číra, prakticky bez zápachu, z dna miestami vystupujú bubliny CO2. Novovytvorené „kúpalisko“ sa nachádza v tesnej blízkosti prameňa

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)