lm-53.jpg (13046 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 53

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň je z väčšej časti súčasťou už spomínaného „kúpaliska“ - prameňa LM 52 a z časti vytvára pri ňom malú travertínovú priehlbinu o priemere 1 m, z dna ktorej intenzívne buble CO2. Hĺbka priehlbiny je asi 0,5 m. Voda je číra, so slabým sírovodíkovým zápachom, nezamŕza a nevysychá. V súčasnosti sa prameň využíva ako kúpeľ.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)