slovakia.gif (244 bytes)

Malý železnatý prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 54

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

neexistuje /no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň už v svojej pôvodnej forme neexistuje. Zanikol buď pri prekládke koryta potoka, alebo pri svojpomocnom vybudovaní „kúpaliska“ (LM 52 + LM 53 + LM 54?). Nakoľko tieto pramene boli blízko vedľa seba, a okolie sa v minulosti veľmi menilo, nie je možné zistiť presné miesto tohto malého prameňa. Nevidno tu žiadny železitý sediment, ktorý mal byť pre tento prameň charakteristický. Z tohto dôvodu nie je presne lokalizovaný, ani odfotografovaný. Polohu sme určili z blízkeho prameňa LM 53.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)