slovakia.gif (244 bytes)

Prameň v záhrade

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 55

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

neexistuje /no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Tento prameň bol kedysi v záhrade rodinného domu na južnom okraji obce, na ľavej strane potoka, pri mostíku na ceste do bývalého kameňolomu. Už neexistuje, bol majiteľom domu zasypaný. Voda v ňom bola podľa obyvateľov dediny číra, s chuťou slabej kyselky, so slabým zápachom po sírovodíku. Poloha je totožná s polohou blízkeho prameňa LM 53.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)