lm-56.jpg (17706 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Horný prameň na lúke

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 56

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza južne od obce na rašelinovej lúke, ktorá sa rozkladá na západ od cesty Liptovský Ján - zotavovňa Ďumbier, pri  krovinatom poraste Nie je upravený, má nepravidelný tvar o priemere približne 0,5 m a hĺbku cca 0,3 m. Je ovplyvňovaný zrážkovými a povrchovými vodami.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)