lm-57.jpg (14899 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Stredný prameň na lúke

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 57

Register
Lokalita

Liptovský Ján

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  26-44-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-100-C Position of the spring on the military map

 

Nachádza sa pár metrov východne od prameňa LM 56 na rašelinovej lúke v krovinatom poraste jelší. Tvorí ho niekoľko menších mláčok na ploche 3 x 5 m. Na dne sa vytvára jemný sivožltý povlak. Nie je upravený a nie je využívaný. V zime nezamŕza.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)