lm-96.jpg (14239 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Medokýš v prístrešku

uk.gif (1335 bytes)

Register

LM - 96

Register
Lokalita

Malužiná

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje /exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-22-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-112-B Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza asi 7 km od obce JV smerom, na lúke pred poľovníckou chatou, pri potoku. Upravený bol v roku 1923. Steny má vymurované z kameňa, dno je vyložené žulovými obliakmi. Voda vytvára na bokoch a odtoku po celej dĺžke výrazný červeno-hrdzavý povlak kysličníkov železa, odteká úzkym rigolom do potoka. Na vývere sú evidentné výrazné výrony plynov (CO2 ). Minerálna voda má výbornú chuť, ale pre svoju relatívnu neprístupnosť je málo využívaná.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)