Zoznam minerálnych prameňov okresu POVAŽSKÁ BYSTRICA

prehľad podla okresov

pb.jpg (187448 bytes)

 

Považská Bystrica PB - 10 HYDROCENTRÁLA VRT V - 3                                                            

Považská Bystrica PB - 11 HYDROCENTRÁLA                                                              

Považská Teplá PB - 12 PRAMEŇ NAD MAŠTAĽOU JRD

Považská Teplá PB - 13 PRAMEŇ POD ZÁLUSKOU

Považská Teplá PB - 14 ZÁLUSKÁ KYSELKA

Považská Teplá PB - 15 KYSELKA POD BôROM

Považská Teplá PB - 16 KYSELKA NA PASIENKU                              

Veľká Udiča PB - 20 KYSELKA V LESE I

Veľká Udiča PB - 20A KYSELKA V LESE II                                                 

Horná Mariková PB - 37 SÍRNY PRAMEŇ