Zoznam minerálnych prameňov okresu PREŠOV

prehľad podla okresov

po.jpg (464764 bytes)

 

Bajerov PV - 1 PRI POĽNEJ CESTE I

Bajerov PV - 2 PRI POĽNEJ CESTE II

Bajerov PV - 3 PRI POĽNEJ CESTE III

Brežany PV - 4 PRAMEŇ V OBCI

Brežany PV - 5 PRAMEŇ NA DVORE Č. D. 3

Brežany PV - 6 STUDŇA PRED DOMOM Č. D. 2

Cemjata PV - 8 PRAMEŇ POD HUDOBNÝM PAVILÓNOM

Cemjata PV - 9 PRAMEŇ PRI HUDOBNOM PAVILÓNE

Cemjata PV - 10 KVAŠNÁ VODA V LESE

Cemjata PV - 11 KADLUB PRI POTOKU

Drienovská Nová Ves PV - 12 STUDŇA V OBCI

Drienovská Nová Ves PV - 13 STUDŇA V JRD                                                            

Hermanovce PV - 16 ŠŤAVICA POD HANČOM

Hermanovce PV - 17 ŠŤAVICA POD SOKOLIOU HOROU

Hermanovce PV - 18 ŠŤAVICA NAPROTI ORLEJ SKALE

Kapušany PV - 21 VAJCOVKA

Kendice PV - 22 STUDŇA VO DVORE Č. D. 210

Kokošovce PV - 23 PRAMEŇ SIGORT                                                        

Kokošovce PV - 23A KYSELKA

Lipovce - Salvátor PV - 30 VÝVER Č. 1

Lipovce - Salvátor PV - 31 VÝVER ZA PLNIARŇOU ( VÝVER Č. 2 )

Lipovce - Salvátor PV - 32 VÝVER Č. 3

Lipovce - Salvátor PV - 33 VÝVER Č. 5

Lipovce - Salvátor PV - 34 PRAMEŇ NA LÚKE

Lipovce - Salvátor PV - 35 PRAMEŇ

Lipovce - Salvátor PV - 36 PRAMEŇ ZA SKLADOM MINERÁLNEJ VODY

Lipovce - Salvátor PV - 37 PRAMEŇ

Lipovce - Salvátor PV - 38 PRAMEŇ

Lipovce - Salvátor PV - 39 STUDŇA NA LÚKE

Lipovce - Salvátor PV - 40 ŠVABĽOVA 1

Lipovce - Salvátor PV - 41 ŠVABĽOVA 2

Lipovce - Salvátor PV - 42 ŠVABĽOVA 3

Lipovce - Salvátor PV - 43 ŠVABĽOVA 4

Lipovce - Salvátor PV - 44 KADLUB

Lipovce - Salvátor PV - 45 SALVÁTOR 1

Malý Šariš PV - 46 PRAMEŇ

Mošurov PV - 47 KYSELKA

Petrovany PV - 58 PRAMEŇ MAGAŠKÚT

Podhorany PV - 61 STUDŇA V ŠITNÍKOCH

Prešov - Haniska PV - 62 PRAMEŇ ČUREK

Prešov - Haniska PV - 63 BORKÚT VEĽKÝ

Prešov - Haniska PV - 64 POPIK

Prešov - Haniska PV - 65 BORKÚT MALÝ

Rokycany PV - 67 KVAŠNÁ VODA                                  

Šindliar PV - 74 PRAMEŇ SULTÁN

Terňa PV - 75 STUDŇA U ŠTEFANA SABOLA ( Č. D. 165 )

Terňa PV - 76 STUDŇA U ANTONA ĎAĎOVSKÉHO ( ĎAĎOVSKÉHO )

Terňa PV - 77 STUDŇA U MIKULÁŠA SENDERÁKA

Terňa PV - 78 STUDŇA NA ŠKOLSKOM DVORE

Terňa PV - 79 STUDŇA U ĽUDOVÍTA GRUŠKU

Terňa PV - 80 STUDŇA U LAZORÍKA

Terňa PV - 81 PRAMEŇ V OBCI

Terňa PV - 82 STUDŇA NA DVORE J. ČIKÓŠA Č. D. 143

Veľký Slivník PV - 83 GAJZOVÁ VODA

Veľký Slivník PV - 84 PRAMEŇ NA PASIENKU I

Veľký Slivník PV - 85 PRAMEŇ NA PASIENKU II

Veľký Slivník PV - 86 PRAMEŇ NA PASIENKU III

Víťaz PV - 89 PRAMEŇ V LESE

Zlatá Baňa PV - 90 PRAMEŇ V OBCI

Zlatá Baňa PV - 91 PRAMEŇ NA HORNOM KONCI

Žipov PV - 92 PRAMEŇ PRI POTOKU

Žipov PV - 93 PRAMEŇ NA HORNOM KONCI

Cemjata PV - 97 VRT CE - 1

Terňa PV - 98 NOVÁ STUDŇA U ĎAĎOVSKÉHO Č. D. 75

Lipovce - Salvátor PV - 99 SALVÁTOR III LB - 2

Lipovce - Salvátor PV - 100 SALVÁTOR II

Lipovce - Salvátor PV - 101 SALVÁTOR IV LH - 2

Lipovce PV - 102 NOVÝ PRAMEŇ

Lipovce PV - 103 PRAMEŇ V SKRUŽI                   

Lipovce PV - 104 PRAMEŇ Z MELIORÁCIE

Víťaz PV - 110 VRT