Zoznam minerálnych prameňov okresu POPRAD

prehľad podla okresov

pp.jpg (356547 bytes)

 

Dolný Smokovec PD - 4 PRAMEŇ PRI VILE KOTVA                                                             

Dolný Smokovec PD - 5 PRAMEŇ PRI DETSKEJ OZDRAVOVNI TBC

Dolný Smokovec PD - 6 PRAMEŇ V PRÁČOVNI                                                        

Gánovce PD - 8 POD MOČIAROM VEĽKÝ PRAMEŇ

Gánovce PD - 9 POD MOČIAROM MALÝ PRAMEŇ

Gánovce PD - 10 PRAMEŇ PRI MOČIARI

Gánovce PD - 11 KVAŠNICA PRI JAZIERKU

Gánovce PD - 12 PRAMEŇ V ŠACHORINE

Gánovce PD - 13 KVAŠNICA ZA KOPCOM I

Gánovce PD - 14 KVAŠNICA ZA KOPCOM II                                  

Gánovce PD - 15 SMRADĽAVÁ KVAŠNICA                         

Gánovce PD - 16 PRAMEŇ U MICHALA BUDAJA

Gánovce PD - 16A BAZÉN U MICHALA BUDAJA

Gánovce PD - 17 PRAMEŇ ZA IHRISKOM

Gánovce PD - 18 VEĽKÝ VÝVER ZA IHRISKOM

Gánovce PD - 19 PRAMEŇ POD POŽIARNOU ZBROJNICOU

Gánovce PD - 20 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ                                                   

Gánovce PD - 21 VAPENITÝ PRAMEŇ ZA KOPCOM

Gánovce PD - 22 KVAŠNICA NA HRÁDKU                                           

Gánovce - Filice PD - 23 PRAMEŇ POD GRIGEROVOU ZÁHRADOU

Gánovce - Filice PD - 24 PRAMEŇ POD HOROVOU ZÁHRADOU

Hozelec PD - 26 NA MOČARISKU

Hozelec PD - 27 PRAMEŇ PRI LESÍKU                                         

Hozelec PD - 28 ZA KURÍNOM JRD                                                               

Hôrka PD - 29 NAPÁJADLO

Hôrka PD - 29A PRAMEŇ U M. GREŠU 

Hôrka PD - 29B MLÁKA U GREŠU

Hôrka PD - 30 KRÁTER NA LÚKE

Hôrka PD - 31 PRAMEŇ NA LÚKE                                   

Hôrka PD - 32 PRAMEŇ PRI CHOVANCOVI

Hôrka PD - 33 PRAMEŇ ONDREJ                                                                 

Kišovce PD - 42 PRIESAK V IV. ÚPADNICI

Kišovce PD - 43 VRT H - 74

Kišovce PD - 44 STUDŇA U JOZEFA SPIŠIAKA ( Č. D. 44 )

Kišovce PD - 45 STUDŇA U PAVLA KUBAĽU ( Č. D. 45 )

Machalovce PD - 55 KVAŠNICA                                                             

Spišská Teplica PD - 70 KYSLÁ VODA                                                               

Starý Smokovec PD - 72 CSÁKYHO PRAMEŇ

Starý Smokovec PD - 72A SMOKOVECKÁ KYSELKA

Starý Smokovec PD - 73 PRAMEŇ PRED AMFITEÁTROM

Starý Smokovec PD - 74 PRAMEŇ ZA AMFITEÁTROM

Švábovce PD - 75 PRAMEŇ V CHODBE Č. V                                                             

Švábovce PD - 76A PRAMEŇ V BANI ŠTOLE IV A

Švábovce PD - 76B PRAMEŇ V BANI ŠTOLE IV B                                                             

Švábovce PD - 76C PRAMEŇ V BANI ŠTOLE IV C

Švábovce PD - 77 KVAŠNICA NA LÚKE

Švábovce PD - 78 PRI POTOKU ZA HALDOU I  

Švábovce PD - 79 PRI POTOKU ZA HALDOU II

Švábovce PD - 80 PRAMEŇ NA SVAHU        

Švábovce PD - 81 VÝVER Z MELIORÁCIE                                      

Švábovce PD - 82 PRAMEŇ PRI BANI

Tatranské Matliare PD - 112 KYSLÁ VODA V LESE

Starý Smokovec PD - 113 MLÁKA

Hôrka PD - 114 PRAMEŇ PRI BRÁNE U GREŠU

Poprad PD - 115 VRT NA LÚKE                                                            

Gánovce PD - 116 Z MELIORAČNÉHO KANÁLA I

Gánovce PD - 117 Z MELIORAČNÉHO KANÁLA II

Gánovce PD - 118 PRAMEŇ V TRAVERTÍNOVOM LOME

Hôrka PD - 119 NOVÝ PRAMEŇ

Hôrka PD - 120 PRAMEŇ TATRA                                                            

Kišovce PD - 121 PRAMEŇ PRI BANI

Gánovce PD - 124 VRT GA - 1

Gánovce PD - 125 VRT GA - 1A

Gánovce PD - 126 VRT GP - 9

Gánovce PD - 127 VRT GP - 19

Gánovce PD - 128 VRT ŠHG - 1

Gánovce PD - 129 VRT ŠHG - 2

Kišovce PD - 132 PRAMEŇ POD STRIEŠKOU

Poprad PD - 134 VRT PP - 1