lc-13.jpg (18297 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Stella

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 13

Register
Lokalita

Kalinovo

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-16 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-C Position of the spring on the military map

 

Je na JZ od obce na odbočke zo št.cesty č.50838 (Kalinovo - Veľká Ves) cca 200 m smerom k železničnej trati, pri potoku Slatinka. Je to pôvodne vŕtaná studňa, v r.1943 upravená ako kopaná studňa s betónovými stenami v tvare 8 - uholníka zapustená do spevnenej asfaltovej plochy 15 x 20 m. Voda sa čerpá vývodom na vonkajšej strane studne, využíva sa na pitie. ČSN 86 8000 : Prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanová, sodná, železnatá, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)