lc-16.jpg (22505 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Šesťuhlový

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 16

Register
Lokalita

Kalinovo

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-16 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-C Position of the spring on the military map

 

Prameň zanikol v r.1908. V súčasnej dobe v teréne znateľný otvorom - priehlbinou 1,20 x 1,50 m.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)