lc-18.jpg (16060 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Studňa pri JRD

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 18

Register
Lokalita

Kalinovo

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-16 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-C Position of the spring on the military map

 

Je na JV okraji obce cca 20 m za plotom PD Kalinovo pod vedením VN na lúke a vo vzdialenosti 6 m od melioračného hydrantu. Steny studne sú vyložené kameňom, horná nadzemná časť je vystužená betónovou skružou s rúrkovým vývodom. Úprava je z roku 1943. Je značne znečistený, vôbec sa nevyužíva. ČSN 86 8000 : Prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanová, sodno-vápenatá, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)