lc-31.jpg (20299 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Šťavica

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 31

Register
Lokalita

Málinec

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-42-21 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-A Position of the spring on the military map

 

Je vzdialený cca 4 km severne od obce Málinec v ľavej bočnej rokline pod novou št.cestou č.50846 (Málinec - Ipeľský Potok) smerom k hladine VN Málinec. Je zachytený v betónovom kadlube o priemere 1,0 m, hlboký 2,3 m. Je zakrytý betónovým 8-uholníkom. Má bočný kovový vývod nad ktorým je ručná pumpa. Okolie je upravené s peším príchodom (chodníkom) zo št.cesty. Voda sa využíva na pitie. ČSN 86 8000 : Prírodná, železnatá, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)