lc-36.jpg (17619 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Šťavica

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 36

Register
Lokalita

Nové Hony

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-18 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Je vzdialený 2,2 km od križovatky št.cesty č.E-571 v Nových Honoch smerom na SZ, 40 m vľavo od cesty smerujúcej na Prievranu. Je to kameňom vymurovaná studňa ukončená nad terénom betónovou skružou, prikrytá dreveným výklopným krytom. Okolie v rozmeroch 6 x 6 m je čiastočne oplotené (betónový sokel s oceľovými plotovými dielcami). Úprava je z roku 1961. Voda sa využíva na pitie načieraním. ČSN 86 8000 : Prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)