lc-39.jpg (16108 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Šťavica 1

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 39

Register
Lokalita

Pinciná

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-22 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Je vzdialená asi 500 m od obce, vľavo od št.cesty č. E - 571 smerom na Rim.Sobotu. Nachádza sa v oplotenom areáli (betónový múrik-sokel s oceľovými plotovými dielcami). Je zachytená betónovými skružami (priemer 1,0 m), ukončená betónovým poklopom s nefunkčnou ručnou pumpou. Studňa sa nachádza pod 9-uholníkovým oceľovým prístreškom. Studňa sa nevyužíva, areál podlieha postupnej devastácii. ČSN 86 8000 : Prírodná, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)