lc-39a.jpg (16465 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Šťavica 2

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 39A

Register
Lokalita

Pinciná

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-22 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Je vzdialená 20 m od Šťavice 1 smerom na V v spoločnom areáli. Ručná pumpa je t.č.už odmontovaná. Studňa je nefunkčná a tiež sa nevyužíva. Nachádza sa pod obdobným prístreškom ako Šťavica 1. ČSN 86 8000 : Prírodná, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)