lc-71.jpg (24776 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Ryhavka u Kurčíkov

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 71

Register
Lokalita

Poltár

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Je to kopaná studňa, voda je zachytená v okrúhlom drevenom kadlube asi 60 m severozápadne smerom od domu Kurčíka na hranici záhrady a poľnohospodárskej pôdy PD, zakrytá je provizórne plechom.Voda je značne znečistená, nevyužíva sa. ČSN 86 8000 : Prírodná, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)