lc-76.jpg (27237 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Nový Medokýš

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 76

Register
Lokalita

Kalinovo - Hrabovo

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-16 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-C Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na odbočke spojovacej cesty Hrabovo - Vyšný Petrovec asi 700 m od areálu PD v 4,5 - 5,5 m hlbokom terénnom záreze (v lesnom poraste). Prameň je vzdialený od spojovacej cesty asi 280 m v ľavo. Voda vyteká cez kovovú rúru s betónového múrika ako súčasť spevnenia svahu, odtok je voľný do v bezprostrednej blízkosti tečúceho lesného potôčika. Prameň je chránený pred znečistením a využíva sa na pitie.
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)