lc-78.jpg (13938 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

U Kurčíkov

uk.gif (1335 bytes)

Register

LC - 78

Register
Lokalita

Poltár - Prievrana

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Nachádza sa v osade Prievrana v záhrade p.Kurčíka JZ smerom k potoku Šťavica. Je upravený a zachytený v keramickej skruži s plechovým poklopom. Využíva sa na pitie načieraním. Južne asi 10 m od prameňa sa nachádza nový (voľný) nezachytený prameň vyvierajúci zo zeme.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)