rs-22.jpg (79424 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Šťavica v obci

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 22

Register
Lokalita

Hrnčiarske Zalužany

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-14 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Prameň je v obci za domom č.219. Je to kopaná studňa, hlboká 20 m. Jej priemer je 2 m, steny sú vymurované kameňom. Nad povrchom je betónový múrik zakrytý strieškou. Vodu možno iba načierať. Hodne sa využíva na pitie. Výdatnosť : neznáma ČSN 86 8000: Prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanovo-chloridová, vápenato-horečnato-sodná, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)